Pasowanie na Ucznia

Data: 14.10.2022 r., godz. 19.32    468
Dzień Komisji Edukacji Narodowej to okazja do świętowania wyjątkowych wydarzeń z życia szkoły.

          Ważnym elementem tej uroczystości jest pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, co symbolizuje włączenie nowej grupy dzieci do społeczności szkoły. Ceremonia ta wiąże się również z aktem złożenia ślubowania w obecności Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego. 

Uroczystość pasowania i ślubowanie w Szkole Podstawowej w Izabelinie miała szczególny charakter. W kameralnej, ciepłej atmosferze pierwszoklasiści zaprezentowali wspaniały program artystyczny. Zazwyczaj przesłaniem takiego występu jest promocja swoich edukacyjnych umiejętności. Tak było i tym razem. Swą oryginalność program zawdzięcza wspaniałej reżyserii, opracowanej prze wychowawcę klasy – pania Joannę Sobecką -  i znakomitemu przygotowaniu młodych aktorów. Bardzo wysoki poziom artystyczny to jednocześnie dobre perspektywy rozwoju naszych najmłodszych uczniów. 

            Oryginalnym akcentem, podkreślającym przyjęcie pierwszoklasistów do grona społeczności uczniowskiej , jest udział w uroczystości uczniów starszych klas, byłych wychowanków pani Joanny Sobeckiej. Wydarzenie połączyło trzy roczniki: obecnych ósmoklasistów, czwartoklasistów i pierwszaków. Widać ciągłość procesu wychowawczego, jego efekty oraz niezwykłą wartość osoby nauczyciela w życiu dziecka.

            W czasie uroczystości wystąpiły również dzieci z oddziału przedszkolnego z piękną piosenka dla nauczycieli. Podsumowano także projekt artystyczny „Słuchowisko Kocie opowieści”, który był realizowany przez uczniów klas VI – VIII pod kierunkiem autorek: pani Agaty Nąć i pani Anny Maliszewskiej. Jego efektem jest nagranie i wydanie profesjonalnej płyty ze słuchowiskiem profilaktycznym, adresowanym dla młodszych odbiorców. 

Pasowanie na Ucznia
Pasowanie na Ucznia, foto nr 1, Pasowanie na Ucznia, foto nr 2, Pasowanie na Ucznia, foto nr 3, Pasowanie na Ucznia, foto nr 4, Pasowanie na Ucznia, foto nr 5, Pasowanie na Ucznia, foto nr 6, Pasowanie na Ucznia, foto nr 7, Pasowanie na Ucznia, foto nr 8, Pasowanie na Ucznia, foto nr 9, Pasowanie na Ucznia, foto nr 10, Pasowanie na Ucznia, foto nr 11, Pasowanie na Ucznia, foto nr 12, Pasowanie na Ucznia, foto nr 13, Pasowanie na Ucznia, foto nr 14, Pasowanie na Ucznia, foto nr 15, Pasowanie na Ucznia, foto nr 16, Pasowanie na Ucznia, foto nr 17, Pasowanie na Ucznia, foto nr 18, Pasowanie na Ucznia, foto nr 19, Pasowanie na Ucznia, foto nr 20, Pasowanie na Ucznia, foto nr 21, Pasowanie na Ucznia, foto nr 22, Pasowanie na Ucznia, foto nr 23, Pasowanie na Ucznia, foto nr 24, Pasowanie na Ucznia, foto nr 25, Pasowanie na Ucznia, foto nr 26, Pasowanie na Ucznia, foto nr 27, Pasowanie na Ucznia, foto nr 28, Pasowanie na Ucznia, foto nr 29,