Harmonogram zadań związanych z klasyfikacją w roku szkolnym 2022/2023

Liczba odwiedzających: 2037

Harmonogram zadań związanych z klasyfikacją w roku szkolnym 2022/2023

I semestr

15.12.2022 r. – Poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną
z przedmiotów nauczania /naganną z zachowania.

Do 13.01.2023 r. – Wystawienie ocen przewidywanych.

16-20.01.2023 r.- Ewentualna poprawa ocen przewidywanych.

4.01.2023 r.- Zebranie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja i zatwierdzenie ocen śródrocznych.

11.01.2023 r. – Zebranie z rodzicami, poinformowanie uczniów i rodziców o ocenach śródrocznych.II semestr

11.05.2023 r.- Poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów nauczania /naganną z zachowania.

25.05.2023 r. – Wystawienie ocen przewidywanych.

26.05.- 8. 06. 2023 r.- Składanie wniosków o podwyższenie oceny, sprawdziany.

12.06.2023 r.- Zebranie z rodzicami, poinformowanie uczniów i rodziców o ocenach rocznych.

15.06.2023 r.- Zebranie Rady Pedagogicznej

Do 30. 06.2023 r.- Składanie zastrzeżeń do trybu wystawiania ocen.

28- 31. 08.2023 r. – Egzaminy poprawkowe.