Kalendarz klasyfikacji uczniów

Liczba odwiedzających: 688

I półrocze

20.12.2021r. – Termin poinformowania rodziców o grożących uczniom półrocznych ocenach niedostatecznych
14.01.2022r. – Termin wystawienia przewidywanych ocen półrocznych
20.01.2022r. – Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
24-25.01.2022r. – Zebrania z Rodzicami
26.01.2022r. – Składanie podań o egzamin sprawdzający
27.01.2022r.- Zatwierdzające zebranie Rady Pedagogicznej

II półrocze

09.05.2022r. – Termin poinformowania rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego
05.06.2022r. – Termin wystawienia przewidywanych ocen na koniec roku szkolnego
09.06.2022r. – Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
10 i 13.06.2022r. – Zebrania z rodzicami
14.06.2022r. – Składanie podań o egzamin sprawdzający
15.06.2022r.- Zatwierdzające zebranie Rady Pedagogiczne