Rzecznik Praw Ucznia

Liczba odwiedzających: 1707

unnamed.jpg (28 KB)

18 października Samorząd Uczniowski we współpracy z Radą Pedagogiczną zorganizował wybory Rzecznika Praw Ucznia. Funkcję tę, opartą na zaufaniu społecznym, uczniowie powierzyli Pani Magdalenie Błażejczyk. Zastępcą została Pani Sylwia Kaczmarczyk. Instytucję rzecznika powołano, aby rozpowszechniać wśród uczniów wiedzę o prawach zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o prawach dziecka oraz Statucie Szkoły.

rzecznik
rzecznik, foto nr 1, rzecznik, foto nr 2, rzecznik, foto nr 3, rzecznik, foto nr 4, rzecznik, foto nr 5, rzecznik, foto nr 6, rzecznik, foto nr 7, rzecznik, foto nr 8, rzecznik, foto nr 9, rzecznik, foto nr 10, rzecznik, foto nr 11, rzecznik, foto nr 12,