Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Liczba odwiedzających: 591

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 września 2021 roku
15 września 2021 roku
2 listopada 2021 roku
12 listopada 2021 roku
7 stycznia 2022 roku
2 maja 2022 roku
24 – 26 maja 2022 roku – egzamin ósmoklasistów