Laboratoria Przyszłości

Data: 05.08.2022 r., godz. 08.27    28
„Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Izabelinie.

           Celem programu rządowego jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Laboratoria Przyszłości koncentrują się na umiejętnościach matematycznych, naukach przyrodniczych, technologii i inżynierii, co wpłynie na wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny w naszym kraju. W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

            Naturalnymi dziś „zabawkami” cyfrowego pokolenia stają się multimedialne gadżety. Wychodząc naprzeciw postępowi technologicznemu i informacyjnemu, nauczyciele starają się różnymi sposobami zainteresować młode pokolenie tematami podejmowanymi na zajęciach w szkołach.

          Jednym z takich rozwiązań będzie wprowadzenie do edukacji klocków LEGO zakupionych przez naszą szkołe w ramach Laboratoriów Przyszłości , które są doskonałą pomocą dydaktyczną, rozwijającą kreatywność uczniów w cyfrowym świecie.  Łącząc zabawę z nauką nauczyciele dadzą uczniom większe możliwości rozwoju oraz szanse na poprawienie osiąganych przez nich rezultatów

Laboratorium przyszłości cd.
Laboratorium przyszłości cd., foto nr 1, Laboratorium przyszłości cd., foto nr 2, Laboratorium przyszłości cd., foto nr 3, Laboratorium przyszłości cd., foto nr 4, Laboratorium przyszłości cd., foto nr 5, Laboratorium przyszłości cd., foto nr 6,