Wyprawka dla pierwszoklasisty na rok szkolny 2022/2023

Data: 24.06.2022 r., godz. 10.00    149
Ucznia – pierwszoklasistę rodzice powinni wyposażyć w następujący zestaw niezbędnych pomocy: