Pomiechówek – śladami naszej historii”

Liczba odwiedzających: 1419

         LADAMI-NASZEJ-HISTORII_logo.jpg (53 KB)

         Nasza szkoła bierze udział w wyjątkowym projekcie edukacyjnym „Pomiechówek – śladami naszej historii”, który jest realizowany przez Fundację Fort III Pomiechówek dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

         Celem projektu jest popularyzacja roli i znaczenia Fortu III Pomiechówek jako obiektu militarnego, upowszechnianie wiedzy na temat historii Fortu oraz rozbudzenie wśród uczniów samodzielnych postaw badawczych i poszukiwawczych, a także rozwijanie w nich umiejętności syntetyzacji i utrwalenia zdobytych samodzielnie informacji w atrakcyjnej, nowoczesnej formule.

          Projekt skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. W skład projektu wchodzi przeprowadzenie lekcji o Forcie na bazie dostarczonych przez Fundację nowoczesnych, multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz (opcjonalnie) kontynuacja przygody poznawczej poprzez udział w konkursie dla uczniów, w którym przewidziane są atrakcyjne nagrody zarówno dla uczniów zwycięskich klas, jak i dla szkół.