„ŚWIĄTECZNY ANIOŁ”

Data: 20.11.2023 r., godz. 10.00    128
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIĄTECZNY ANIOŁ”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „śWIĄTECZNY aNIOŁ”

     1.   Organizatorem konkursu plastycznego ,,Świąteczny Anioł ”jest 

Szkoła Podstawowa im I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie .

     2.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie.

     3.Konkurs jest zorganizowany z okazji świąt Bożego Narodzenia 

 CELE KONKURSU:

·        Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci.

·        forma twórczego spędzania czasu wolnego. 

·        Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych. 

·         Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości uczniów.

  UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 0-8 Szkoły Podstawowej w Izabelinie

 TEMAT:

Temat konkursu „Świąteczny Anioł”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie postaci  anioła w formie przestrzennej z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

PRACE KONKURSOWE:

W ramach konkursu należy wykonać postać anioła z wykorzystaniem dowolnych materiałów , dowolnej wielkości , w dowolnej technice plastycznej , w formie przestrzennej
Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
Każda praca do konkursu powinna być z tyłu opisana: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę, którą reprezentuje.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
KONKURS ODBYWA SIĘ  TRZECH KATEGORIACH:             

·        KLASY 0-2 

·        KLASY 3-5

·        KLASY 6-8

ZASADY OTRZYMYWANIA NAGRÓD;

Prace zostaną ocenione przez komisję(wyłonioną przez organizatora) według następujących kryteriów:

Zgodność tematu;
Idealny i twórczy sposób wypowiedzi;
Oryginalność środków wyrazu;
Estetyka pracy; 
Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 grudnia 2023r.

 Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Laureatom zostaną przyznane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

TERMIN SKŁADANIA PRAC : DO 11 GRUDNIA 

Miejsce składania prac : świetlica lub sala nr 8

Osoby odpowiedzialne : Anna Trawicka ,Bożena Zielińska

Po rozstrzygnięciu konkursu prace będą przekazane na

Szkolny Kiermasz Bożonarodzeniowy