Obiady w szkole

Data: 31.08.2022 r., godz. 15.28    151
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice/Opiekunowie..

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 organizatorem i operatorem żywienia w naszej szkole będzie tak jak w zeszłym roku:

Restauracja Amfitrion Sp. z o.o.

Obiady w naszej szkole rozpoczynamy wydawać od 05.09.2022r.

Koszt całego obiadu 16zł/ os/ dzień.

Wypełnione deklaracje (załącznik poniżej), należy składać w sekretariacie szkoły.

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej