Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)

Debata o wolontariacie

(Zam: 11.10.2017 r., godz. 15.17)
5 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Izabelinie zorganizowali Debatę o wolontariacie.
Na forum gminy rozważano status, sfery podejmowanych działań i możliwości uzyskania wsparcia dla Szkolnego Koła Wolontariuszy. Debatę poprowadziła opiekunka koła – Pani Barbara Skrzypkiewicz - oraz uczennice klasy szóstej „a”: Nikola Trawczyńska, Julia Starzyńska i Magdalena Załęska. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście, zainteresowani promocją wolontariackich idei: przedstawiciele samorządu, instytucji charytatywnych, organizacji społecznych, instytucji oświatowych, rodziców i wychowawców oraz samych wolontariuszy. Debatę rozpoczęła prezentacja osiągnięć dotychczasowej działalności koła. Dyskusję podzielono na trzy panele. W pierwszym zastanawiano się nad zakresem działań wolontariuszy. Głos zabrała Pani Joanna Palica – Dyrektor Przedszkola Terapeutycznego i Szkoły Ooniwerek. Pani Iwona Bartosiewicz – przedstawicielka Caritasu oraz Wójt Gminy Nieporęt, Pan Sławomir Maciej Mazur. Mówili o tym, jak ważne jest, gdy dzieci niosą pomoc dzieciom, a szczególnie swoim niepełnosprawnym rówieśnikom.
Drugi panel – promocja idei wolontariatu – wywołał dyskusję o tym, co robić, aby dzieci chciały podejmować działania na rzecz innych. Jedni utrzymywali, że najlepszym sposobem jest przystąpienie do istniejącej już organizacji wolontariackiej, na przykład harcerstwa, inni podkreślali rolę własnego osobistego przykładu: Wszyscy bądźmy wolontariuszami, a dzieci pójdą za naszym przykładem. Szukano również sposobów na lepsze reklamowanie osiągnięć koła – szkoda, by tak ważne działania pozostały nieznane.
Ostatnia część debaty przeznaczona była na rozważania nad możliwościami wspierania działalności wolontariuszy, bo choć ideą wolontariatu jest bezinteresowna pomoc, życzliwość ze strony środowiska może zwielokrotnić efekty pracy. Spotkanie zakończył występ „Scholi otwartych serc”.
Debata o wolontariacie poruszyła cenne zagadnienia społeczne. Zainteresowanie tak wielu uczestników, reprezentujących z różnorodne środowiska, świadczy o aktualności i wadze tej tematyki.

ALBUM ZDJĘĆ

Statystyka strony

Strona oglądana: 202 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 11.10.2017 r., godz. 15.17
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 11.10.2017 r., godz. 15.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2017 r., godz. 15.19Adam PodemskiEdycja strony
11.10.2017 r., godz. 15.19Adam PodemskiEdycja strony
11.10.2017 r., godz. 15.17Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
Zawartość merytoryczna: Adam Pomaski, e-mail: sekretariat@spi.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 9 kwietnia 2010 r.