Październik miesiącem seniorów

Data: 15.11.2021 r., godz. 16.56    60
Z tej okazji dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z harcerzami ze Szczepu 14 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieporęt im. rtm. Witolda Pileckiego wraz z całą społecznością szkolną SP Izabelin w dniach 1-27 października 2021 r. wzięły udział w Akcji Charytatywnej pt.: „Herbatka dla seniora na jesienne wieczory.” Do tej akcji przyłączyły się również pozostałe szkoły z terenu Gminy Nieporęt.

         

Mając na uwadze aktualnie panującą sytuację pandemiczną i ograniczony kontakt z innymi osobami, postanowiliśmy być bliżej osób starszych, przynajmniej w takiej formie. Niech te drobne upominki będą wyrazem naszej sympatii i troski oraz umilą czas podczas jesiennej szarugi.

Udział w tej akcji zaszczepił w uczniach ideały wolontariatu - uświadomił im jak ważna jest troska o starszych, niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia, wrażliwość na potrzeby innych.

Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca za przyłączenie się do akcji i życzymy, aby czynione przez Was dobro zawsze powracało z podwójną siłą.

Zebrane kosze herbat zostaną przekazane kombatantom z Legionowa, seniorom z Rodzinnego Domu Spokojnej Starości - Słoneczny Las, seniorom z Gminy Niepoyęt, Dom Spokojnej Starości w Józefowie oraz caritas w Stanisławowie Pierwszym.

         Koordynatorem całego projektu była Pani Marzena Zakrzewska wychowawczyni oddziału przedszkolnego SP Izabelin.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom, którzy rozpropagowali akcję w swoich środowiskach.

 

marzena.png (324 KB)